Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Title
64x47 cm
1986

Επιστροφή . Return