Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Title
54x38 cm
1989

Επιστροφή . Return