Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Σούρουπο
49x32 cm
1989

Επιστροφή . Return