Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Γυναίκα Γ
51x62 cm
1969

Επιστροφή . Return