Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Γυναίκα Β
38x53 cm
1962

Επιστροφή . Return