Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Παλαιά Κόρινθος
48x34 cm
1987

Επιστροφή . Return