Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Νηνεμία
51x71 cm
1990

Επιστροφή . Return