Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Ψαράς
43x57 cm
1989

Επιστροφή . Return