Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Στοχασμός
41x60 cm
1988

Επιστροφή . Return