Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Δασάκι . Grove
36x46 cm
1989

Επιστροφή . Return