Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Κάργκο . Cargo
45x61 cm
1990

Επιστροφή . Return