Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Κάλμα . Τitle
62x44 cm
1987

Επιστροφή . Return