Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


'Αγιος Νικόλαος Σπάτων
38x56 cm
1988

Επιστροφή . Return