Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Συστάδα
36x46 cm
1984

Επιστροφή . Return