Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Παφλασμός . Title
36x50 cm
1984

Επιστροφή . Return