Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Φιγούρες . Figures
22.5x33.5 cm
1981

Επιστροφή . Return