Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Ψαρότρατα ''Αριστέα''
60x81 cm
1990

Επιστροφή . Return