Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Ψαρότρατα
60x45 cm
1991

Επιστροφή . Return