Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Πρώην Εξοχικό Γ. Ζουμπουλάκη στο Μάνα-Σύρου
46x33 cm
1988

Επιστροφή . Return