Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Στο φούρνο
77x61 cm
1991

Επιστροφή . Return