Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Ελαιώνας
35x45 cm
1990

Επιστροφή . Return