Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Title
56x39? cm
1988

Επιστροφή . Return