Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Title
56x66.5 cm
1991

Επιστροφή . Return