Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Στο μώλο . At the pier
45x63 cm
1988

Επιστροφή . Return