Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Σκαρί της επανάστασης . Title
60x88 cm
1990

Επιστροφή . Return