Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Εν αναμονή στο καρνάγιο
50x70 cm
1988

Επιστροφή . Return