Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Νεκρή φύση . Still life
50x35 cm
1990

Επιστροφή . Return