Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Ταβλιστές . Backgammon players
50x40 cm
1995

Επιστροφή . Return