Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Τοπικό καφενεδάκι . Local coffee shop
32x50 cm
1988

Επιστροφή . Return