Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Αναμένοντας . Waiting
34x53 cm
1989

Επιστροφή . Return