Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Ένας κόλπος της Αττικής . Bay in Attica
32x44 cm
Year

Επιστροφή . Return