Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Ρυμουλκό μεσοπέλαγα . Towboat in the open sea
55x67 cm
1984

Επιστροφή . Return