Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork

large photo missing!
Θαλασσινό ξέσπασμα . Beach break
36x51 cm
1980

Επιστροφή . Return