Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Ελληνικό σκαρί . Greek ship
60x90 cm
1987

Επιστροφή . Return