Γιώργος Ζουμπουλάκης . Georgios Zoumpoulakis

   
Έργα . Artwork


Tο σπίτι του Δημοσθένη . Dimosthenis' home
39x53 cm
1986

Επιστροφή . Return